Phương thức thanh toán

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Thanh toán trước khi nhận hàng:

Bước 1: Người mua đặt hàng trực tuyến trên website mkpharma.vn

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán trước khi nhận hàng

Bước 3: MK Pharma xác nhận đơn hàng

Bước 4: Giao hàng

Thanh toán sau khi nhận hàng ( COD)

Bước 1: Người mua đặt hàng trực tuyến

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng

Bước 3: MK Pharma xác nhận đơn hàng

Bước 4: MK Pharma giao hàng

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán

Chia sẻ bài viết này